Obligacje korporacyjne i komunalne

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przez długi okres czasu obligacje emitowane przez polskie przedsiębiorstwa były niedostępne dla inwestorów indywidualnych. Emisje w przeważającej większości były skierowane do dużych banków działających w Polsce i zagranicą. Po nabyciu obligacji na rynku pierwotnym, bardzo rzadko były one wprowadzane na rynek wtórny. Sytuacja uległa zmianie po utworzeniu rynku Catalyst, który jest detaliczno-hurtowym rynkiem dłużnych instrumentów finansowych (rozpoczął działalność dopiero 30 września 2009 roku). Catalyst jest skierowany głównie dla inwestorów zainteresowanych obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.
Obligacje przedsiębiorstw są atrakcyjne dla inwestorów ze względu na dużo wyższą rentowność w porównaniu z papierami skarbowymi. Wyższa rentowność jest jednak ściśle związana z większym prawdopodobieństwem bankructwa (wyższym ryzykiem kredytowym). Poziom tego ryzyka jest jednak bardzo zróżnicowany i zależy od konkretnego podmiotu pozyskującego kapitał za pomocą obligacji. Głównymi czynnikami wpływającymi na rentowność i aktualny poziom ryzyka są:

  • rodzaj prowadzonej działalności;
  • aktualna sytuacja finansowa emitenta;
  • poziom stóp procentowych na rynku papierów skarbowych i poziom inflacji;
  • inne czynniki.

Obligacjami komunalnymi nazywamy papiery dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta lub ich związki) lub też firmy świadczące usługi komunalne, których właścicielami są jednostki samorządowe. Pozyskany kapitał jest najczęściej przeznaczany na sfinansowanie potrzeb danego miasta/gminy. W niektórych przypadkach inwestorzy posiadający w swoim portfelu komunalne papiery dłużne mogą skorzystać z pewnych ulg w podatkach lokalnych.
Obligacje municypalne (komunalne) stanowią inwestycję mniej ryzykowną niż papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, a jednocześnie są bardziej rentowne niż papiery skarbowe. Tak samo jak w przypadku obligacji korporacyjnych, rentowność tych papierów zależy od:

  • celu na jaki przekazywane są pozyskane środki;
  • aktualna sytuacja finansowa gminy/miasta/przedsiębiorstwa;
  • poziomu stóp procentowych na rynku papierów skarbowych i poziom inflacji;
  • innych czynniki.

Inwestycja w obligacje komunalne może być obarczona wyższym ryzykiem płynności, ze względu na to, że wielu inwestorów instytucjonalnych nabywających te papiery, jest nastawiona na utrzymywanie ich w swoim portfelu do momentu zapadalności i rzadko dochodzi do handlu na rynku wtórnym.

Czytany 3434 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 październik 2016 12:04
Więcej w tej kategorii: « Obligacje - wprowadzenie

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.