Wstęp do rynku akcji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Akcje są jednym z podstawowych instrumentów finansowych, którymi obraca się na rynku kapitałowym. Rynek kapitałowy można zdefiniować, jako część systemu dającego możliwości lokowania środków w wybrane instrumenty finansowe. Podsystem ten jest szczególnie powiązany z rynkiem walutowym, rynkiem pieniężnym oraz najmłodszym w całym systemie – rynkiem instrumentów pochodnych. Wszystkie cztery elementy składają się na rynek finansowy.

Ze względu na kryterium rozwoju, można podzielić rynki kapitałowe w następujący sposób:

  1. Rynki krajowe
    1. Rynki będące we wstępnej fazie rozwoju
    2. Rynki wschodzące (emerging markets)
    3. Rynki rozwinięte.
  2. Rynki międzynarodowe – na których notowane są także spółki zagraniczne i transnarodowe (New Yourk Stock Exchange, London Stock Exchange)
  3. Rynki ponadnarodowe – mające często charakter globalny (np. Eurobone market, Dragon Market, Yankee market)

Początku polskiego rynku kapitałowego datuje się na przełom XVIII I XIX wieku. Z powodu wybuchu II Wojny Światowej przestał on funkcjonować w 1939 roku. Od roku 1945, mimo zakończenia wojny, nie było możliwości wznowienia działalności polskiego rynku kapitałowego. Sytuacja ta była spowodowana zmianami w polskim systemie politycznym. Dopiero po wyborach do parlamentu w roku 1989 zaistniały warunki sprzyjające reaktywacji polskiego rynku finansowego. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi rynku kapitałowego była potrzeba prywatyzacji W kwietniu 1991 roku podpisano akt założycielski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki czemu rozpoczęły się notowania 5 pierwszych spółek. W tym samym roku powołano również do życia Komisje Papierów Wartościowych.

rys 1

RYSUNEK 1 ILOŚĆ SPÓŁEK NA GPW


Jak widać na rysunku 1 polski rynek kapitałowy na przestrzeni pierwszych dziewiętnastu lat przeżył dynamiczny rozwój. W 17 przypadkach na 19 liczba debiutów giełdowych przeważyła na ilością spółek wycofanych. Od roku 2003 pojawiły się pierwsze spółki zagraniczne, dzięki czemu polski rynek kapitałowy powoli przestaje być jedynie rynkiem krajowym. Na rysunku 2 widać, że w roku 2007 kapitalizacja spółek zagranicznych stanowiła większą część całkowitej kapitalizacji.

Po fazie rozwoju w latach dziewięćdziesiątych, w trakcie którego Giełda Papierów Wartościowych należała do grona rynków wstępnie rozwijających się, polski rynek kapitałowy zaczął być uznawany za rynek wschodzący (emergin market). W roku 2008 FTSE (instytucja publikująca dane na temat rynków finansowych) zakwalifikowało GPW do grupy „Advanced Emergining".

rys 2

RYSUNEK 2 KAPITALIZACJA SPÓŁEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH NA GPW

Czytany 11081 razy
Więcej w tej kategorii: Akcje i związane z nimi prawa »

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.