Matematyka finansowa - Zadania sprawdzające

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Zadania podstawowe

ZADANIE 1
Który z poniższych przepływów pieniężnych ma najniższą, a który najwyższą wartość bieżącą, jeżeli stopa procentowa wynosi 10%?
o 2000 PLN otrzymane za 3 lata
o 4000 PLN otrzymane za 9 lat
o 6000 PLN otrzymane za 15 lat
o 10 000 PLN otrzymane za 19 lat

ZADANIE 2
Jaką kwotę należy wpłacić na czteroletnią lokatę bankową oprocentowaną 5% w skali roku aby na koniec otrzymać 100 000 PLN? Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych.

ZADANIE 3
Wpłacasz na rachunek bankowy na koniec każdego kwartału 500 PLN. Ile uzyskasz po dziesięciu latach, jeżeli oprocentowanie wynosi 4%, a kapitalizacja odsetek następuje zawsze na koniec kwartału? O ile zmieni się wartość końcowa inwestycji, jeżeli oprocentowanie wynosi 5%?

ZADANIE 4
Ile warta jest dzisiejsza obietnica otrzymania następującego szeregu płatności: 2000 PLN na koniec każdego roku przez najbliższe 10 lat. Obliczenia przeprowadź dla stopy procentowej równej 4% i 12%? Ile wyniesie wartość obecna ww. przepływów, jeśli płatności będą następować na początku każdego roku?

ZADANIE 5
Pan Kowalski zdecydował się na program systematycznego oszczędzania. Polega on na wpłacaniu na koniec każdego miesiąca do banku kwoty 500 PLN. Ile zgromadzi na swoim rachunku Pan Kowalski po dwóch latach, jeżeli po roku wypłaci z banku 1 000 PLN? Oprocentowanie nominalne w skali roku wynosi 12%, a kapitalizacja następuje co miesiąc.

ZADANIE 6
Ile warta jest dzisiaj obietnica otrzymania w przyszłości następującego strumienia przychodów na koniec każdego roku: 10 000 PLN przez pierwsze siedem lat oraz 14 000 PLN przez kolejne pięć lat jeżeli stopa procentowa wynosi 10%.

ZADANIE 7
Wpłacasz na rachunek bankowy na koniec każdego roku 3 000 PLN przez pięć lat. Przez kolejne siedem po 4 000 PLN na koniec każdego roku. Ile uzyskasz po dwunastu latach jeżeli oprocentowanie wynosi 5%, a kapitalizacja odsetek następuje w okresie rocznym?

ZADANIE 8
Bank udziela rocznego kredytu, który ma być spłacony w czterech równych ratach. Raty są płatne na koniec każdego kwartału. Nominalna roczna stopa procentowa wynosi 12%. Jaka jest wysokość udzielonego kredytu, jeżeli wysokość jednej raty wynosi 5 000 PLN (każda zawiera spłatę kapitału i odsetek)?

ZADANIE 9
Pewna osoba jest w trudnej sytuacji finansowej i zaproponowano jej odkupienie laptopa. Rozpatrujemy sprzedaż na raty. Pierwsza płatność to 800 PLN, a następna przez kolejnych 6 miesięcy po 300 PLN. Oprocentowanie kredytu bankowego wynosi teraz 1% w skali miesiąca. Na ile został wyceniony laptop?

4.6.2. Zadania rozszerzone
ZADANIE 1
Inwestor przez 20 lat inwestował pieniądze, które dostał w spadku – 1 000 000zł. Przez pierwsze 10 lat trzymał pieniądze na lokacie o oprocentowaniu w wysokości 5% (kapitalizacja miesięczna). Następnie dołożył do kwoty 100 000 zł i zakupił produkt inwestycyjny o kapitalizacji ciągłej z oprocentowaniem 4% (okres 5 lat). Po ukończeniu tej inwestycji zakupił samochód, który pięć lat temu kosztował 100 000zł, a jego cena co roku zwiększa się o 1%. Ile miał pod koniec okresu 20 letniego, jeśli przez ostatnie 5 lat trzymał pieniądze na lokacie z dzienną kapitalizacją o oprocentowaniu 3%?

ZADANIE 2
Firma zakupiła nowy budynek za 10 000 000 zł. Pieniądze te pochodzą ze sprzedaży środka trwałego (nastąpiło to 3 miesiące wcześniej). Za ile sprzedano środek trwały jeśli:
• Przez pierwszy miesiąc trzymano pieniądze na lokacie o oprocentowaniu 5% z kapitalizacją miesięczną.
• Przez następny miesiąc 4,5% z kapitalizacją ciągłą.
• Przez ostatni miesiąc 4% z kapitalizacją dzienną.

ZADANIE 3
Ile należy wpłacać na rachunek bankowy przez 10 lat (w odcinkach kwartalnych), aby na końcu zostać posiadaczem kwoty 1 000 000 zł? Oprocentowanie wynosi 8%, a kapitalizacja jest miesięczna.

ZADANIE 4
Ile jest warta dzisiaj obietnica wypłat co miesiąc 100 zł (z dołu) przez okres 10 lat? Oprocentowanie wynosi 10%, a kapitalizacja jest kwartalna.

ZADANIE 5
Inwestor chce zgromadzić kapitał. W tym celu planuje oszczędzać 10 lat. Zaplanował, że co kwartał będzie oszczędzał pewną kwotę. Potem przez następne 5 lat pozwoli tym funduszom pracować na lokacie, aby finalnie przez 20 lat otrzymywać kwartalną rentę w wysokości 10 000 zł. Wylicz jak duże muszą być wpłaty w pierwszym okresie (przez pierwsze 10 lat). Oprocentowanie wynosi 10% w skali roku, a kapitalizacja jest miesięczna. Założenie: wpłaty z dołu.

Czytany 14577 razy
Więcej w tej kategorii: « Matematyka finansowa - przykłady

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.