Koncepcja wartości pieniądza w czasie

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Jednym z kluczowych terminów w nauce o finansach jest pojęcie przepływu pieniężnego (cash flow), który możemy zdefiniować jako pieniądz transferowany miedzy dwoma podmiotami, który jest nieodłącznie związany z działalnością tych podmiotów i wzajemnymi interakcjami (kontrakty handlowe, zakup i sprzedaż dóbr i usług itp.). Każdy przepływ pieniężny ma dwie strony: podmiot, który płaci (dla którego zdarzenie to jest ujemnym przepływem pieniężnym) oraz podmiot otrzymujący płatność (analogicznie - dodatni przepływ pieniężny).
Drugim najważniejszym elementem przy analizie przepływów pieniężnych jest czas. Koncepcja wartości pieniądza w czasie związana jest z faktem, że 100 zł otrzymane teraz nie jest warte tyle samo co 100 zł otrzymane za rok. Argumentami przemawiającymi za słusznością takiego podejścia są:

  1. Występowanie zjawiska inflacji (spadku ceny nabywczej pieniądze). Dziś za 100 zł prawdopodobnie możemy kupić więcej dóbr niż za rok.
  2. Możliwość inwestowania. 100 zł można ulokować na lokacie, dzięki czemu po roku będziemy mieli kwotę większą niż 100 zł.
  3. Ryzyko związane z odroczeniem otrzymania pieniędzy. To, że dany pomiot jest w dobrej kondycji finansowej dzisiaj, nie oznacza, że również będzie wypłacalny za rok.
  4. Preferowanie bieżącej konsumpcji. Większość osób wybierając pomiędzy 100 złotymi dziś, a identyczną kwotą za rok, wybrałaby ten pierwszy wariant.

Trzecim elementem istotnym przy analizie inwestycji jest stopa procentowa. Pewną regułą w finansach jest zależność pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem towarzyszącym danej inwestycji. Im wyższe ryzyko niepowodzenia, tym wyższa możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu. Krótkoterminowe lokaty oferowane przez duże banki wiążą się z dużo mniejszą możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu, niż w przypadku inwestycji w akcje. Mimo to prawdopodobieństwo utraty znacznej części kapitału na rynku akcji jest dużo większe w porównaniu z lokatą bankową.
Wprowadzając pojęcie stopy procentowej należy podkreślić pewne kwestie:

  1. Zgodnie z konwencją stosowaną w finansach stopa procentowa podawana jest w skali roku i jeżeli nie ma informacji dotyczącej zastosowania innej skali (np. „stopa procentowa podana jest w skali kwartału"), to przyjmujemy, że podana stopa jest w skali rocznej.
  2. Stopa procentowa zawsze musi dotyczyć jakiegoś okresu. Aby porównywać ze sobą różne stopy zwrotu należy najpierw upewnić się, czy są one podane w tej samej skali. Oczywistym błędem jest przykładowo porównywanie stopy zwrotu w okresie kwartalnym, ze stopą zwrotu w skali dziennej.
  3. W przeważającej większości analizowanych przykładów teoretycznych i rzeczywistych zagadnień praktycznych występuje zjawisko kapitalizacji odsetek. Związane jest to z dołączeniem wypracowanych odsetek do podstawy (kapitału) od której naliczamy odsetki w następnym okresie. Im częściej dokonujemy kapitalizacji, tym dynamiczniej powiększa się kwota, od której naliczamy odsetki, co w praktyce przekłada się na większe zyski.

PRZYKŁAD 1

przyklad 1

Na podstawie powyższego przykładu można stwierdzić, że zmiana okresu kapitalizacji nie przekłada się na znaczący wzrost zysków. Stwierdzenie to jest jednak błędne, ponieważ korzyści płynące z kapitalizacji widać dopiero przy dłuższym horyzoncie inwestycyjnym lub przy wyższych stopach zwrotu. Przeanalizujmy kolejny przykład:


PRZYKŁAD 2

przyklad 2

Czytany 13986 razy
Więcej w tej kategorii: Wartość przyszła (FV) »

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.