dr Aleksander Mercik

Inwestycje i Zarządzanie Ryzykiem, Kryptoaktywa, Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym, Modelowanie Statystyczne

Artykuły w recenzowanych czasopismach:

12
Umar, Z., Zaremba, A., Umutlu, M., Mercik, A., (2024). Interaction Effects in the Cross-Section of Country and Industry Returns. Journal of Banking & Finance, https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2024.107200
11
Mercik, A. R., Słoński, T., & Karaś, M. (2024). Understanding crypto-asset exposure: An investigation of its impact on performance and stock sensitivity among listed companies. International Review of Financial Analysis, 92, 1–30. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103070.
SSRN
Understanding crypto-asset exposure: An investigation of its impact on performance and stock sensitivity among listed companies
10
Mercik, A., Cupriak D., & Zaremba A. (2023). Factor Seasonalities: International and Further Evidence. Finance Research Letters 58 104293.https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104293.
SSRN
Factor seasonalities: International and further evidence
9Mercik, A. R., & Słoński, T. (2023). Pricing the shift towards 5G technology: economic drivers of spectrum prices in Europe. International Journal of Mobile Communications, 22, 259–277. https://doi.org/10.1504/IJMC.2023.133094
8Mercik, A. (2023). Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns? Modern Finance, 1(1), 17–29. https://doi.org/10.61351/mf.v1i1.7
[PDF – Open access]
Is tail risk priced in the cross-section of international stock index returns?
7Mercik, A. R., & Cupriak, D. (2021). Comparison of crypto-assets market risk proxies. Financial Sciences. Nauki O Finansach, 26, 56–72. https://doi.org/10.15611/fins.2021.1.04
[PDF – Open access]
6Zaremba, A., Bilgin, M. H., Long, H., Mercik, A. R., & Szczygielski, J. J. (2021). Up or down? Short-term reversal, momentum, and liquidity effects in cryptocurrency marketsInternational Review of Financial Analysis78, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101908
[PDF – Open access]
Up or down? Short-term reversal, momentum, and liquidity effects in cryptocurrency markets
5Mercik, A. R. (2018). Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaRZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 183–200. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0411
[PDF – Open Access]
4Mercik, A. R. (2015). Counterparty credit risk in derivatives. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 264–274. https://doi.org/10.15611/pn.2015.381.20
[PDF – Open access]
3Mercik, A. R. (2013). Wykorzystanie rozkładu t-studenta do szacowania wartości zagrożonej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 202–211.
[PDF – Open access]
2Michalski G., Mercik A., (2012), Liquidity management model in non-profit organizations in relations to risk: The case of Polish non-profit organizations, Econometrics, 1(35), p. 60-75.
[PDF – Open access]
1Michalski G., Mercik A., (2011), Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Statistika – Statistics and Economy Journal, ISSN 1804-8765, ss. 45-61. [arXiv] [ideas]
[PDF – Open access]

Rozdziały w monografiach:

5
Mercik, A. R., & Cupriak, D. (2019). Ryzyko systematyczne na rynku tokenów cyfrowych. W M. Wasilewski & S. Zabolotnyy (red.), Strategie interesariuszy na rynku finansowym (s. 51–62).
4Mercik, A. R. (2016). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. W T. Czerwińska & K. Jajuga (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania (s. 437–458). Wydawnictwo C.H. Beck.
3Mercik, A. R. (2014). Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na przykładzie rynku towarowego. W B. Pawełek (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Teoria i praktyka (s. 120–132). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
2Michalski G., Mercik A., (2011), Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Aleksander; Dluhosova, D. Source: Financial Management of Firms and Financial Institutions Pages: 258-270.
1Mercik A. (2011), Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego. Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Magdalena Kalasińska (Red.), Bogusław Półtorak(Red.), Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ISBN:978-83-7695-154-6.

Wystąpienia na konferencjach i seminariach:

24Mercik, A. R. & Zaremba, A.(2024). From Analysis to Application: Transforming Interaction Effects in the Cross-Section of Returns into Cryptocurrency Investment Strategies. Konferencja SEMPP 2024, 19-21 marca 2024
23Mercik, A. R. & Zaremba, A.(2024). Interaction Effects in the Cross Section of Cryptocurrency Returns. 46th EBES Conference – Rome, January 10-12, 2024
22Mercik, A. R. (2023). Rola kryptoaktywów w dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. XXIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 27 – 29 Września 2023
21Mercik, A. R. Karaś, M. & Słoński, T. (2023). Understanding Crypto-Asset Exposure: An Investigation of its Impact on Performance and Stock Sensitivity Among Listed Companies, XXIV Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 27 – 29 Września 2023
20Mercik, A. R., Cupriak, (2022). The correlation between cryptocurrencies and traditional risky assets changes over time. Evidence from developed markets. VIII Wrocław Conference in Finance, 16 – 18 listopada 2022
19Mercik, A. R. & Słoński, T. (2022). Explaining the Cross Section of Stock Returns for Companies with crypto assets exposure. VIII Wrocław Conference in Finance, 16 – 18 listopada 2022
18Mercik, A. R., & Słoński, T. (2022). Corporate portfolios of blockchain-based digital assets. The new component of liquidity management strategy or an alternative investment vehicle? Empirical study. XXIII Konferencja Zarządzanie Finansami (KZF), Kołobrzeg, 26-28 października 2022
17Mercik, A. R. (2022). Uwagi na temat doboru właściwej stopy w określeniu zmiany wartości przedmiotu wyceny w czasie w sporach sądowych. Seminarium „Wyzwania i Bariery w Pracy Biegłego z Zakresu Wyceny Przedsiębiorstw”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 30 czerwca – 1 lipca 2022.
16Mercik, A. R., Cupriak, D. (2021). Stablecoins and their role in the cryptoasset market. Konferencja Wrofin 2021.
15Mercik, A. R., Cupriak, D. & Słoński, T. (2021). Charakterystyka stablecoinów na tle innych kryptoaktywów, XXX XXII Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, 17 – 19 listopada 2021
14Mercik, A. R. & Słoński, T. (2020). Ryzyko systematyczne inwestycji na rynku kryptowalut, XXI Konferencja Zarządzanie Finansami, 18 listopada 2020.
13Mercik, A. R. & Cupriak, D. (2019). Ryzyko systematyczne na rynku tokenów cyfrowych, Konferencji Katedr Finansów (KKF), Warszawa, 11-13 września 2019.
12Mercik, A. R. & Słoński, T. (2019). Makroekonomiczne determinanty ceny rezerwacji pasma na rynku europejskim, Konferencja „Finanse – Statystyka – Badania Empiryczne”, Wrocław, 23 października 2019.
11Mercik, A. R. & Słoński, T. (2019). Makroekonomiczne determinanty wartości rezerwacji częstotliwości dla telefonii komórkowej. XX edycję Konferencji Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, 27-29 marca 2019 r.
10Mercik, A. R. & Słoński, T. (2018). Investment approach to the blockchain market segments, International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2018), Włochy, Piza, 14-16 Grudnia 2018.
9Mercik, A. R. & Słoński, T. (2018). Investing in Blockchain: A Market Segment Analysis (PL: Inwestycje w blockchain: analiza segmentu rynku), Wrocław Conference in Finance WROFIN, Contemporary Trends and Challenges, 26-27 września 2018.
8Mercik, A. R. (2018). Modelowanie macierzy kowariancji i korelacji na rynku kryptowalut, LIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, 14-16 marca 2018.
7Mercik, A. R. (2016). Miara ryzyka estymacji parametrów modelu VaR, LIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, 5-7 kwietnia 2017.
6Mercik, A. R. (2016). GARCH vs. Stochastic Volatility models in Value at risk forecasting: Empirical Study, Seminar on Capital Markets and Risk Management, Wrocław 24 maja 2016.
5Mercik, A. R. (2014). Counterparty Credit Risk in Derivatives, Inwest 2014, 17-19 września 2014 roku.
4Mercik, A. R. (2014). Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall, 7 marca 2014, Seminarium z ekonometrii finansowej, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
3Mercik, A. R. (2013). Wpływ kosztów transakcyjnych na rynku OTC na prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu, Inwest 2013, Wrzesień 2013.
2Mercik, A. R. (2011). Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Konferencja Financial management of firms and financial institutions September 6 – 7, 2011, Ostrava , Czech Republic.
1Mercik, A. R. (2009). Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego, Konferencja MdSiA 2009: Rynki nieruchomości w czasach kryzysu – strategie, finansowanie, ryzyko (18 – 19 marca 2009).

Plakaty na konferencjach:

4Mercik A. (2016), A Review of Backtesting Expected Shortfall, II Konferencja Wrocław Conference in Finance WROFIN, 27-28 września 2016 roku.
3Mercik A. (2014), Ryzyko korelacji w modelowaniu ryzyka kredytowego kontrahenta dla instrumentów pochodnych, Konferencja Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie 2014.
2Mercik A. (2013), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Zakopane, 7-10 maja 2013 roku.
1Mercik A. (2013), Wykorzystanie modelu CCC do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, XLIX Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego.