dr Aleksander Mercik

Inwestycje i Zarządzanie Ryzykiem, Kryptoaktywa, Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym, Modelowanie Statystyczne

Czy w anomaliach na rynku akcji również występuje sezonowość?

Sezonowość stóp zwrotu z akcji to jedno z najbardziej powszechnych zjawisk występujących na rynkach finansowych. Oznacza ono, że pewne akcje, które w przeszłości przynosiły zyski w określonych miesiącach, mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż inne akcje. To zjawisko występuje zarówno na amerykańskim, jak i międzynarodowym rynku akcji, a także w innych klasach aktywów. Otwartym pytaniem pozostaje jednak sezonowość występująca w innych anomaliach zidentyfikowanych na rynku akcji. Innymi słowy, czy strategie inwestycyjne oparte na tych anomalii również wykazują tendencję do osiągania lepszych wyników w określonych miesiącach?

W naszym badaniu przyjrzeliśmy się temu zjawisku na skalę międzynarodową. Analizowaliśmy dane z 39 krajów, korzystając z 143 różnych strategii inwestycyjnych opartych na anomalii. Nasze główne odkrycia to:

  1. Sezonowość stóp zwrotu z anomalii jest zjawiskiem globalnym. Anomalie przynoszące wysokie zwroty w określonych miesiącach przewyższają te z niższymi zyskami średnio o 0,30%. To zjawisko jest istotne w 15 z 39 badanych krajów.
  2. Odkryliśmy, że sezonowość występujące w anomaliach jest istotnie powiązana z sezonowością zwrotów z akcji.

Nasza analiza opiera się na danych z 39 światowych giełd papierów wartościowych, obejmujących okres od stycznia 1931 do grudnia 2022. Początkowe daty różnią się w zależności od kraju i dostępności danych. Dane dla rynku amerykańskiego obejmują cały 91-letni okres, podczas gdy najdłuższa seria czasowa dla danych międzynarodowych (Wielka Brytania) zaczyna się w marcu 1987. Podstawą strategii opartych na sezonowości czynników są portfele anomalii. Wszystkie zmienne uzyskujemy z pracy Jensen et al. (2023) (https://jkpfactors.com/). Wykorzystujemy wszystkie dostępne anomalie, wykluczając jedynie te bezpośrednio związane z sezonowością. Tworzymy strategie long-short, w których kupowane (sprzedawane) są tercyle portfeli anomalii dla których średnia stopa zwrotu z tego samego miesiąca jest najwyższa (najniższa).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*