dr Aleksander Mercik

Inwestycje i Zarządzanie Ryzykiem, Kryptoaktywa, Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym, Modelowanie Statystyczne

Czy w anomaliach na rynku akcji również występuje sezonowość?

Sezonowość stóp zwrotu z akcji to jedno z najbardziej powszechnych zjawisk występujących na rynkach finansowych. Oznacza ono, że pewne akcje, które w przeszłości przynosiły zyski w określonych miesiącach, mają tendencję do osiągania lepszych wyników niż inne akcje. To zjawisko występuje zarówno na amerykańskim, jak i międzynarodowym rynku akcji, a także w innych klasach aktywów. Otwartym

Jak czynniki ekonomiczne wpływają na ceny rezerwacji pasm częstotliwości dla technologii 5G w Europie?

Wielu z nas zastanawia się, jakie czynniki mogą wpływać na cenę za rezerwację pasm częstotliwości, które są kluczem do rozwoju technologii komunikacyjnych, takich jak 5G. Okazuje się, że nie tylko technologia, ale także czynniki ekonomiczne odgrywają kluczową rolę w tym procesie. Nasze najnowsze badania przeprowadzone z Prof. Tomaszem Słońskim rzucają światło na związek między makroekonomicznymi wskaźnikami